rubicon

Szulejmán szultán és magyarországi hódításai

Oszmán emlékezet a 16–17. században
17 perc olvasás

Uralma első bő évtizedében (1520–1532) Szulejmán legfontosabb célja Magyarország és a Nyugat meghódítása volt. E „nagy terv” megvalósítása ugyan nem sikerült, de a közép-európai oszmán uralmi terület kiterjesztése és stabilizálása a későbbi évtizedekben is szívügye maradt. Aligha véletlen, hogy utolsó hadjáratát is e tájékra vezette, s itt, Szigetvár alatt vesztette életét 1566-ban.

Szulejmán magyarországi háborúi szinte azonnal az oszmán emlékezetpolitika témái lettek. Ezt változatos eszközökkel maga az uralkodó is igyekezett előmozdítani. Miután 1526. szeptember 11-én bevonult Budára, 15-én elrendelte, hogy „A ki­rályi palotában lévő fegyvertárat és egyéb holmikat, s kívül, a palota előtt lévő, rendkívül nagy ágyút, a többi ágyúkat és zarbzeneket, továbbá az oszlopon álló rézalakot és annak [palotán] belül lévő fiait” vigyék a hajókra, és szállítsák Konstantinápolyba. Az intézkedés okait a krónikás Kemálpasazáde világítja meg:

„Ez ágyúkat […] Mehmed szultán hagyta el akkor, amikor Belgrád várát ostromolta [1456-ban]. […] Akkor kerültek az említett ágyúk a gonoszmívű gyaurok kezébe, akik azokat mint a háború emlékeit királyuk székhelyére vitték s megőrizték azon régi idő óta, győzelmük bizonyságául és emlékeztető jelül ama borzasztó háborúra. Jöttek aztán nézésükre különféle nemzetek, akik széthordták a világba, amit láttak és amit hallottak róluk. […] A föntebb említett szobrok is […] Isztambulba szállíttatván, az Atmejdánon kőoszlopokra állíttattak fel és ezeknek látása emlékeztetőül szolgált […] Így a nyomorultaknak műveik ellenük fordíttattak s céljuk meghiúsíttatott, mert emlékeztetésre szánt eszközeik éppen ellenkező

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.