rubicon

Szent László-ábrázolások a Felvidéken, Gömörben és a Szepességben

6 perc olvasás

Szent  László  királyunk,  immár közel ezer esztendeje, közel áll minden magyarhoz. Minden kor mást ragad ki Szent László életéből. Az alábbiakban a 14–15. század tiszteletének néhány jeles képzőművészeti emlékét mutatjuk be a Magyar Királyság északkeleti részéről. Középkori templomaink hajójában, az északi, ablak nélküli fal teljes hosszában, sokalakos, monumentális kompozíciókban jelenik meg Szent László király 1068. évi cserhalmi ütközetének és győzelmének teljes képsora. Ezek az expresszív erejű, dinamikus képek a kor európai gótikus festészetének is jeles alkotásai, amelyek büszkén őrzik a magyarság ősi hagyományait is. Bartók Béla zenéjéhez hasonlóan gazdagították az európai kultúrát.

Szent László király a magyar történelemnek immár 950 éve nagy tisztelettel övezett, rendkívüli egyénisége, akinek hősi tetteit a történeti krónikákon kívül számos irodalmi, képzőművészeti és zenei alkotás megörökítette. Ezek a magyar kultúra sajátos kincsei, amelyek a kortárs európai művészeti előadásmód és gondolatvilág nyelvén őrzik az ősi magyar mondavilág örökségét is. 

Szent László királyt nagyra becsülte már a kortárs Európa is. Keresztény lovagi eszménykép volt egész Európában, mindenekelőtt a Magyar Királyságban. A széles körű, nyilvános tiszteletet III. Béla királyunk indította el, akinek kezdeményezésére a római pápa 1192-ben szentté avatta László királyt,

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.