rubicon

Széchenyi képei

5 perc olvasás

A képek mai életünkre jellemző túláradó világában különösen érdekes lehet számunkra, hogyan is néztek ki korábbi korok jelesei. Végigtekintve a magyar történelmen, megállapítható, hogy a legtöbb egykorú ábrázolás – a fotókorszak előtt – Széchenyi Istvánról született. Ezeknek azonban csak egy része eredeti alkotás, nem ritkán egy-egy sikeres képtípust ismételtek. Azt talán túlzás lenne állítanunk, hogy másoltak, de kevés változtatással alakították ki az újabb ábrázolást. Friedrich von Amerling 1836-ban készült festménye volt a legnagyobb hatással más művészekre, nemcsak több olajkép-, de grafikaváltozata is született. Ily módon az ábrázolások száma nagy, ám ehhez képest kevésbé változatosak.

1836-ban egy osztrák művész, a kor talán leg­elismertebb portréfestője, Friedrich von Amerling (1803–1887) is megfestette Széchenyit. Az egész alakos képmás a hivatalos portrétípus modellje lett. Amellett, hogy számos festmény- és grafikamásolata született, meghatározó volt a későbbi reprezentatív képmások szempontjából is. A művész mintegy ezer képet elérő életművében sem nagyon találunk hasonlót, a két évvel korábban, 1834-ben készült I. Ferenc-portré az, amely leginkább rokonítható a gróféval. A jól ismert, ülő uralkodóképmás helyett itt egy monumentális épület bejáratánál, balusztrádos lépcsőfeljáró előtt áll  egyenruhában. A gróf kissé színpadias beállításban jobbjával egy vörös

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.