rubicon

Széchenyi, az első magyar nagyvállalkozó

9 perc olvasás

Sokan úgy tartják, hogy a reformkort gróf Széchenyi István Hitel című művének megjelenésese (1830) indította el. Széchenyi Istvánt már ekkor is sokan ismerték, többek között az Akadémia és a nemzeti kaszinó alapítása, illetve a lovakról írott eszmefuttatása révén, de a Hitel tette nevét igazán országosan ismertté. A harmincas–negyvenes évek reformeszméi szinte kivétel nélkül Széchenyi tanításaiból sarjadtak ki. Aki akkoriban érdeklődött a közélet iránt, annak mindenképpen elsőként ezt a könyvet kellett elolvasnia. Széchenyi reformprogramja azért volt rendkívül hatásos és látványos, mert alapításaival, sikeres vállalkozásaival, alkotásaival a gyakorlati életben is igazolta programjának megvalósíthatósá­gát és kiválóságát. A reformkor ellenzéki politikusai Széchenyi műveinek elolvasása révén készültek fel közéleti pályájukra, és annak alapján vázolták fel saját, önálló elképzeléseiket.

Szinte hihetetlen, hogy egy olyan, műfajában nehezen meghatározható művet, mint a Hitel – amelynek nem volt igazi előzménye Magyarországon –, milyen sokan olvastak, illetve állították magukról, hogy elolvasták. Széchenyi több helyen is igyekezett óvatosan fogalmazni, hogy a cenzúra átengedje a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.