rubicon

Sulla

Aki megelőlegezte Julius Caesar eszméit
7 perc olvasás

A későbbi császárkor önkényurainak köztársaságkori előképe volt Sulla, a „Szerencsés”. „Aphrodité kegyeltje” személyének a közönséges emberi halandók fölé emelkedő jelentőségét hirdette, és akár egy ókori Machiavelli-tanítvány, nem válogatott az eszközökben, ha céljai eléréséről volt szó. Elsőként törvényesítette a politikai ellenfelek kiirtásának programját. Ám egyedi volt abban is, hogy az általa megálmodott államrend kialakítása után önként lemondott a hatalomról, és egyszerű polgárként halt meg.

138 körül született Lucius Cornelius Sulla, az alacsony műveltségű Marius rendkívül művelt, ádáz ellensége. A történetíró tömören jellemezte őt, amikor beszámolt Marius alárendeltjeként végrehajtott numidiai hőstetteiről. E két férfi hadvezéri tehetsége vitán felül állt. Mindketten könyörtelenek voltak a fegyveres harcban, s miután hadi sikereik a politika színpadára emelték őket, ez a könyörtelenség polgártársaikkal szemben is megmutatkozott. De míg Marius homo novusként – új emberként – a senatusi arisztokrácián kívül álló társadalmi erők élén vállalta a polgárháború terhét, addig Sulla éppen a konzervatív senatori rend korábbi politikai hatalmát igyekezett

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.