rubicon

Sopron mint olvasztótégely

Kultúrák és etnikumok találkozása a 16–17. századi Sopronban
7 perc olvasás

A nyugat-magyarország egyik meghatározó kézműipari, kereskedelmi és piacközpontja, a tárnoki városok közé tartozó Sopron - amely határmenti fekvése miatt egyaránt fontos funkciókkal, kiterjedt kapcsolatrendszerel rendelkezett mind a Magyar Királyságon belül, mind az osztrák örökös tartományok, illetve rajtuk keresztül a Német-római Birodalom felé - 16. század közepi lakosságát (1552) 2900-3000 fő közöttire becsüli a kutatás. Az adóösszeírások elemzésén alapuló becslés három generációval később (1633-ban) közel 25%-os népesség növekedéssel e lakosságszámot 3960-4070 főben jelezte. Egy más forrásbázison nyugvó vizsgálat a 17. század végi lakosságszámot 8500-ban (1678), illetve a pestis pusztítása miatt - az előző adatsorokhoz jóval inkább közelítve - 6000 főben (1680) adta meg.

A közép-európai szinten is közepes nagyságú, országrendiséggel - azaz diétai képviselettel - rendelkező szabad királyi várost német mintára polgármester, és a tekintélyben, rangban némileg mögötte álló városbíró vezette. Megválasztásukra évente Szent György napján került sor, amikor megújították a legszűkebb városvezetői elitet alkotó a 12 tagú belső tanácsot, ennek munkáját ellenőrző és konfliktusoktól sem mentesen segítő 24 tagú külső tanácsot. A város a 13. század végétől a 16. század közepéig nyolc Fertő parti jobbágyfalut szerzett meg. E város uradalommal - melynek falvait a városvezető elit tagjai évenkénti kiosztás alapján, ún. Grafokként birtokolhatták - Sopron a vármegye birtokos társadalmának is tagja volt, követei rendszeresen részt vettek a megyegyűléseken is.

Míg a 16. századi polgármesterek, városbírák jelentős része a kereskedő és kézműves elitből került ki, a 17. században egyre jelentősebb, nagyobb számú lesz az egyetemi végzettségű ügyvédek száma.

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta