rubicon

Siculicidium

Székelyöldöklés Madéfalván, 1764
11 perc olvasás
A madéfalvi vérfürdőt joggal nevezték el a kortársak SICULICIDIUM-nak, székelyöldöklésnek, székelyvésznek. A bizottság elnökének, gróf Lázár Jánosnak – akinek vétkessége aligha kérdőjelezhető meg – a chronosticonja örökítette meg ilyenformán az 1764-es szomorú eseményt. A latin szó betűit a kezdőbetű nélkül római számokként összeadva – (S)ICVLICIDIVM – megkapjuk a székelyöldöklés évszámát, 1764-et.

A Magyarország felszabadítását követő évtizedekben a Habsburg-hatalom a veszélyeknek kitett déli és keleti határok mentén sajátos katonai övezetet hozott létre, amelyet a szakirodalom gyakran késői telekkatonaságnak nevez. Ez az övezet önálló részekből állt s az Al-Dunától a Keleti-Kárpátokig terjedt. A legkeletibb részét a történeti Erdély területén a Déli-Kárpátok, valamint a Keleti-Kárpátok belső vonulata mentén alakították ki, ez kiterjedt Hunyad megye egy részére, Szebenszékre, Fogaras-vidékre, Brassó-vidékre, Háromszék és Csíkszék területére, valamint Udvarhelyszék egy kis darabjára. Aranyosszék néhány faluját is besorolták a határőrrendszerbe.

A kijelölt övezetben lakó, illetőleg az oda telepítendő népességből olyan félkatonai társadalmi rendet kívántak létrehozni, amely saját erejéből, lényeges állami hozzájárulás nélkül képes ellátni a határőrzés elsődleges feladatait: ellenséges beütések elhárítását, határzár létesítését pestisveszély esetén, a határszéli csempészet meggátolását, illegális határátlépők kiszűrését. S bár ezt sehol sem hangsúlyozták, szükség esetén a határőr katonaság feladatának szánták Erdély belső rendjének megvédését. A Habsburg-hatalom már az alapításkor felismerte: a román alakulatokat magyar mozgalmak, a székelyeket pedig esetleg román törekvések féken tartására, sőt leverésére is fel lehet használni.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.