rubicon

Rezervátumokba szorított őslakosság

13 perc olvasás
Az amerikai társadalomnak a történelemben addig sosem látott léptékű fejlődését és sosem tapasztalt liberalizmusát elemző történészek az őslakosság kisemmizését és irtását általában a fehér ember újvilági megjelenésével együtt járó, természetes dolognak tartják. A moralizáló történetírás képviselői esetleg elítélik azokat a kegyetlenségeket, amelyek az indiánokat sújtották az amerikai földrész meghódítása során, de csupán az Egyesült Államok egyébként dicső történelmén esett sajnálatos szégyenfoltnak tekintik azokat. Elképzelhető, hogy valamiféle társadalmi emlékezetkihagyás teszi lehetővé az amerikaiak számára a történtek eltussolását. Valószínű, hogy az őslakossággal szembeni rettenetes bánásmód elismerése és tudomásulvétele éppoly kellemetlen, mint annak megmagyarázása, hogy miért kellett rezervátumokba szorítani az őslakosságot.

A föld használatának, felosztásának és birtoklásának kérdése a kezdetektől meghatározó volt az amerikai történelemben. A brit fennhatóság elleni küzdelemben (ami végül is a koronabirtokok és a hitbizomány megszüntetéséhez, az elsőszülöttségi jog eltörléséhez, valamint a királypártiak birtokainak az elkobzásához vezetett), az indiánok elleni háborúkban vagy az amerikai polgárháborús „toborzásban” (Homestead Act) egyaránt politikai jelentősége volt a földnek mint magántulajdonnak.

Kié a föld?

A delaverekkel 1778-ban kötött szerződéstől – mely az indián földek „átadását” pecsételte meg – a törzsekkel fenntartott diplomáciai kapcsolatokat felszámoló törvény életbeléptetéséig (1871) eltelt majd száz év alatt az amerikaiak olyan megállapodásokat és szerződéseket kötöttek az indiánokkal, melyekkel „jogilag szentesített” formában több mint

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.