rubicon

Rex és regnum

A magyar államelmélet főbb tendenciái a 10–16. században
23 perc olvasás
A királyi hatalom legimitációjának megalapozására a középkorban éppúgy történtek elméleti kísérletek, mint a modern állam teoretikusainak tevékenységében. A magyar alkotmánytörténet jellegzetes állameszméinek foglalata volt Szent István király Intelmei Imre herceghez, Anonymus Gesta Ungaroruma és Kézai Simon mester Gestája. A Werbőczi István Tripartitumában összegzett szentkorona-tan már egy modern, századunkig ható elméletnek tekinthető.

Szent István 1001. január 1-jén Esztergomban történt királlyá koronázásával a korabeli politikai és jogi felfogás szerint megalakult a magyar állam. Ebben az új konstrukcióban centrális szerepe miatt szükségszerűen kiemelkedett az uralkodó státusa. A középkori jogi felfogás szerint a király hatalma korlátlan, mondhatnánk abszolút, amelyet azonban a 16. századra a rendek már jelentősen korlátoznak.

A korai állameszmék

Intelmek

A Szent István király fiához, Imre herceghez írott Intelmek a legkorábbi írásos emlékeink közé tartozik. Bár e munka István király törvényeivel kapcsolatosan maradt fenn, ma már egyértelmű, hogy nem törvénnyel, hanem egy korai államelméleti művel, az úgynevezett királytükrök egy darabjával állunk szemben. Napjainkra az is biztosnak látszik, hogy szerzője, aki ugyan az uralkodó nevében beszél, nem a király, hanem valamely egyházi személy az udvarból. Erre nemcsak az egyháziak iránti fokozott tiszteletadás hangsúlyozása utalhat, hanem a mű felosztása is, hiszen tíz fejezetben, szinte a bibliai Tízparancsolat imitációjaként fogalmazza meg az eljövendő király elé állított követelményeket.

Az Intelmek két fontos tanításra épül: egyrészt a szokások messzemenő tiszteletben tartására, az elődök által kialakított kormányzati struktúra megtartására, másrészt a hatalom, illetve az uralom változó voltára. A kor

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.