rubicon

Régi kérdések – új válaszok

Régészeti adatok a tatárjárás történetéhez
6 perc olvasás

Nem kétséges, hogy mind a kortársak, mind az utókor szemében a 13. század leginkább meghatározó eseménye a tatárjárás volt. A tatárjárást hosszú időn keresztül történelmünk olyan mérföldkövének tekintették, amely egy csapásra és döntően megváltoztatta Magyarország gazdasági-társadalmi, igazgatási, honvédelmi berendezkedését, külpolitikai irányvonalát, népességét, településszerkezetét. Ma azonban a kutatók többsége egyetért abban, hogy bár a tatárjárás tragikus eseménysorozat volt, az ország teljes pusztulásáról nem beszélhetünk. A tatárjárás nem elindítója, hanem legfeljebb felgyorsítója volt azoknak a folyamatoknak, amelyek már a század első harmadában megkezdődtek s a 14. század elejére fejeződtek be.

A tatárjárás és elsősorban a Sajó menti csata rekonstrukciója ed­dig jórészt az írott források értékelésére támaszkodott. A közelmúlt – elsősorban nagyberuházásokhoz kapcsolódó – ásatásai azonban sok új eredménnyel jártak. Ez lehetővé teszi, hogy a magyar történelem egy fontos eseményét teljesen új alapokra helyezve, a régészeti források tükrében vizsgáljuk újra. E vizsgálatokban a régészet már önálló, új ismereteket szolgáltató forrásként jelenik meg.

A tatárjárás áldozatai Cegléd határában

Tisztában

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.