rubicon

Rebellisek vagy szövetségesek?

A spanyol Habsburgok magyarságképe
18 perc olvasás

A kora újkorban kevés államot találunk a korabeli nagyhatalmak között, amelyet annyira foglalkoztatott a sorsunk, mint a Habsburgok nyugati ága által uralt Spanyol Monarchiát. A policentrikus birodalom Magyarországra sokszor családi jussa részeként tekintett, és jól felfogott érdekből szüntelenül vizsgálta az ország teherbíró képességét, politikai, jogi, kulturális, vallási viszonyait, és felhasználta gazdasági erejét. A távoli nép múltját és jelenét pedig bemutatták és értelmezték Itáliától Ibérián át Németalföldig.

1655-ben a Spanyol Monarchia bécsi követe, Castel Rodrigo márki (1621–1675), akinek apja korábban Habsburg Németalföld ideiglenes kormányzója volt, azzal hencegett a madridi Államtanácsnak Pozsonyból írt leveleiben, hogy a magyar diétán nemcsak részt vett, de döntően hozzájárult ahhoz, hogy a közép-európai testvérág országaiban, azaz a Habsburg Monarchiában I. Lipótot magyar királlyá válasszák. A diétára igazolhatóan több tízezer dukátot költött, jelentős részét fegyverekre és reprezentációra. A márki többször is készített részletekbe menő elemzést a magyarországi belpolitikáról. Nem rejtette véka alá véleményét a magyar rendekről, egyszer még a barbár szót is használva, s többször

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.