rubicon

Peregrináció és reformáció

Milyen külföldi egyetemekre jártak tanulni a 16–18. századi magyar diákok?
17 perc olvasás

A peregrináció szó jelentése utazás, vándorlás, zarándoklás. A magyar történetírásban a külföldi egyetemek látogatását értjük e kifejezés alatt. A peregrináció Magyarországon már a 12. század óta gyakorlat volt, de a reformáció idején erősödött fel. Az alábbiakban arról adunk összefoglaló képet, hogy milyen külföldi egyetemekre jártak tanulni a 16–18. századi magyar diákok.

A felekezeti kérdés Szász nemzetiségű diák

A reformáció korában az egyik legfontosabb kérdés, hogy a különböző hazai felekezetekhez tartozók milyen külhoni egyetemekre mentek tanulni. Nyilvánvaló, hogy néhány délnémet egyetem és jezsuita akadémia kivételével a többi német, baltikumi, holland, angol, skót és svájci egyetemre, illetve akadémiára 1800-ig szinte kizárólag a hazai protestáns családok gyermekei iratkoztak be. Ugyanígy állítható, hogy a padovai és sienai kivételével a többi itáliai univerzitást, a Habsburg Birodalom jezsuita akadémiáit és elsősorban a bécsit a katolikus családok tagjai látogatták. Természetesen voltak olyan „toleráns” egyetemek is, amelyeken bármely felekezet

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.