rubicon

Nagy Károly

Európa atyja
16 perc olvasás

Nagy Károlyt egy korabeli költemény Pater Europae-nak, Európa atyjának nevezte. Ő és családja alapozták meg a középkori Európát, az ő birodalmában, az ő kezdeményezésére alakultak ki annak legfontosabb politikai, társadalmi és kulturális intézményei. Nagy Károly kísérletet tett arra is, hogy a nyugati, latin rítusú kereszténységet egyetlen átfogó politikai keretben, egy keresztény birodalomban, az Imperium Christianumban egyesítse.

A Karolingok a Rajna középső folyása mentén birtokos arisztokratacsalád voltak, s eredetileg Arnulfidáknak hívták őket, mert egy Arnulf nevű metzi püspököt tekintettek ősüknek. A Frankok Királysága három – átmeneti időszakokra egymástól elszakadó, egymással szemben álló – királyságból, regnumból állt: Austrasiából (vagy Austriából), Neustriából és Burgundiából, s hozzájuk csatlakozott délen Aquitania, amely azonban a 7. század második felében saját hercegei alatt teljesen önállósult.

A Merovingok leváltása

A királyság tartós egységesítését lehetetlenné tette a „barbár” öröklési rend, amelynek értelmében az országot annyifelé osztották, ahány fia volt az elhunyt királynak. A 7. század folyamán az egyes részkirályságokban a Meroving-árnyékkirályok mellett a tényleges hatalom a palotanagyok (maior domus) kezébe került.

Az Arnulfida I. Pippin (†640) Austrasia majordomusa volt, s tisztségét utódai is örökölték. Unokája, II. Pippin 687-ben Tertrynél legyőzte Neustria–Burgundia majordomusát, s ezzel az egész birodalom vezetése a kezébe került. II. Pippin fia, Martell Károly (714–41) újra helyreállította a frank fennhatóságot Aquitaniában, valamint az alemannok, a bajorok és a frízek felett. 732-ben Poitiers mellett legyőzte az

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.