rubicon

Mohács és a török hódítás

A török hadsereg akciórádiusza
15 perc olvasás

Bizonyára sokan tudnak a hetvenes években lezajlott Mohács-vitáról, az idősebbek személyes tapasztalataik alapján, a fiatalabbak olvasmányaikból. A vitát – mint talán tudják – én indítottam el a szulejmáni ajánlatnak nevezett koncepcióval, melynek lényege az volt, hogy Szulejmán kezdetben nem akarta meghódítani Magyarországot, hanem egyezséget ajánlott: Magyarország megőrizhette volna területi in­teg­ritását, állami és társadalmi rendjét, vallását, egyedül külpolitikáját kellett volna a birodalomhoz igazí­tania. Miután a koncepcióban implicite benne van, hogy az oszmán államvezetés racionálisan hozta meg döntéseit, a történetírók túlnyomó többsége viszont ezt tagadva a Porta csillapíthatatlan, irracionális hódításvágyára hivatkozott, valószínűsíteni kellett feltevésemet.

Két módon próbáltam hipotézisemet valószínűsíteni. Egyrészt a modern viselkedéstudományok azon megállapításából indultam ki, hogy sem az egyén, sem az organizáció nem maradhat fenn a környezetéhez történő alkalmazkodás, valamint céljainak és eszközeinek egyeztetése nélkül. Ez az egyeztetés egy, a létet meghatározó környezeti tényezőket magában foglaló „belső modellben” megy végbe.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.