rubicon

Mohács

25 perc olvasás

1525 vé­gén megér­ke­zett a hír a bu­dai ud­var­ba: az Osz­mán Bi­ro­da­lom a kö­vet­ke­ző év­ben nagy­sza­bá­sú tá­ma­dó had­já­rat­ra ké­szül Ma­gyaror­szág el­len. A ve­szélyt sen­ki­nek nem volt oka le­be­csül­ni, hi­szen az ak­ko­ri vi­lág egyik legerő­sebb „szu­per­ha­tal­ma” volt a tá­ma­dó.

„Csinos ifjú volt Lajos, a vele egy­ívá­súaknál nemesebb testalkatú, termé­sze­tének páratlan jóságával és erényre való kiválós hajlandóságával annyira jeles, hogy ha érettebb kort érhet meg, őbenne kétségtelenül messze a leg­jobb és legkiválóbb fejedelmet tudhattuk volna” – írt a mohácsi csata után el­hunyt II. Lajos magyar és cseh király­ról a magyar kancellár. 1526-ban azon­ban nem csupán egy szépreményű ifjú, hanem vele együtt a középkori Magyar Királyság hatalma is „sírba szállt” a mo­­hácsi vereséggel.

Magyarország története folyamán – a tatárjárás után – ekkor találta szembe ma­gát második ízben egy eurázsiai „szu­perhatalom” erejével, ami alap­jai­ban ingatta meg az addig ismert, meg­szokott „magyar világot”. Nem vélet­lenül vált ez a csata a 19. században a magyar nemzet „sorstragédiájának” egyik fő szimbólumává. Ennek kö­szönhetően ugyan hazánkban majd min­denki hallott már erről az ese­mény­ről, mégis nagyon kevés tény­leges információ forog közkézen róla.

Pedig a jelentőségét jelzi, hogy a mo­hácsi vereség nyomán rajzolódott át hosszú távra Közép-Európa térképe is: az ausztriai Habsburgok és a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.