rubicon

Merénylet Heydrich ellen és a lidicei megtorlás

3 perc olvasás

Reinhard Tristan Eugen Heydrichet 1941-ben nevezték ki „ügyvezető birodalmi protektor”-nak. Elődjét, Freiherr Kon­stantin von Nau­rathot, akit Hitler nem tar­tott elég „kemény­nek”, szabadságolták. Az SS-Obergruppen­führer-egyenruhás szász 1941. szeptember 27-én, vasárnap érkezett meg fegyveres különítmények élén a prágai Hradzsinba. 

Heydrich már az első perctől kezdve ke­mény kézzel intézte a Cseh–Morva Protek­to­rátus ügyeit. Egyik első intézkedése Tere­zin – az egykori cseh erődváros – gettójának felállítása volt. Megtévesztésül „mintagettó­nak” nevezték el, s ezt a zsidók kezdetben naivul el is hitték. Pedig Terezin tranzitállo­más volt, a haláltáborokba vezető út első állomása. 

Heydrich mindeközben látványosan javí­totta a cseh munkások életkörülményeit, a jól teljesítő fegyvergyári munkásokat pél­dául felemelt élelmiszer-fejadaggal jutal­mazta. Mindez természetesen a német had­sereg jobb eszközellátása érdekében történt, de azt az illúziót kelthette a csehek köré­ben, hogy a német megszállók mégsem olyan kegyetlenek, mint ahogy azt ők gon­dolják. Ez persze egyre jobban aggasztotta a londoni székhelyű emigráns cseh kor­mányt.

Reinhard Heydrich protektorhelyettes Karl-Hermann Frankkal a prágai Hradzsin udvarán

Mindeközben a prágai ellenállási mozga­lom tagjait újabb és újabb sikeres módsze­rek­kel leplezték le a megszállók. Hol árulók buktatták le, hol a Gestapo kutatta fel őket. Heydrichnek arra is gondja volt, hogy a föld­alatti mozgalom tagjait ne hősöknek, hanem gazdasági bűnözőknek, feketézőknek tün­tesse fel.

Ezért a cseh ellenállási mozgalom elhatá­rozta a birodalmi protektor likvidálását. Amikor Heydrichet 1942. május 27-re Berlinbe hívták, hogy az Endlösungról, a végső meg­oldásról tárgyaljon, az ellenállók azt hitték, végleg visszarendelik. Így gyorsan kellett cselekedniük. Benesˇék ügynököket dobtak le repülőgépről, akiknek sikerült is eljutniuk biztonságos prágai házakba. 

Heydrich, aki egy Prága melletti birtokon ren­dezkedett be, gyakran fittyet hányt a biztonsági előírásokra, nemegyszer csak sofőre társaságában utazott. Május 27-én délelőtt a birodalmi protektor, mint minden­nap, elindult otthonából. A merénylők – Ján Kubisˇ és Joseph Gabcˇik – már ismerték az út­vonalát, és tudták, hogy az egyik utca kanya­rulatában a kocsijának lassítania kell, így ott várakoztak. Egyiküknél automata lőfegyver volt, a másiknál bomba. A lő­fegyver csütörtö­köt mondott, a kocsi előtt felrobbanó bomba azonban súlyosan

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.