rubicon

Marx

Sina ira et studio
3 perc olvasás
Az elmúlt évtizedekben a történelmet és a világot a marxi interpretáció alapján tanulmányozhattuk. Azóta fordult a világ, ám igen nehéz harag és részrehajlás nélkül visszatekinteni. Mi most mégis megpróbáljuk. Segítségünkre William E. Winston, az ELTE-n szociológiát tanító amerikai vendégprofesszor lesz ebben.

A történelemben vannak olyan gondolkodók, akiknek az írásai nemcsak erőteljes hatást gyakoroltak a világról alkotott felfogásunkra, hanem visszafordíthatatlanul meg is változtatták azt. Isaac Newton klasszikus műve például a modern fizika és más természettudományok alapjait fektette le. Eredményei döntően hozzájárultak a tudományos kutatási módszerek kifejlődéséhez.

Marx helye a társadalomtudományokban Newton természettudományokban elfoglalt helyéhez hasonlítható. Elmélete alapvető jelentőségű minden későbbi kutatás szempontjából. Newton úgy vélte, hogy leírta a mozgás törvényszerűségeit, Marx pedig azt gondolta, hogy sikerült megfogalmaznia a történelem törvényszerűségeit.

Vannak, akik azt állítják, hogy Marx halála óta a társadalomról való gondolkodás nem más, mint a marxi gondolatokról folyó vita. Marx dolgozta ki az elidegenedésről alkotott felfogásunk alapjait, s azt is mondhatnánk, hogy az azóta elért összes eredmény csupán lábjegyzet az elidegenedés marxi elméletéhez. Marx úgy vélte, hogy az ipari munkások elkerülhetetlenül elidegenednek a termeléstől, mivel nincs hatalmuk fölötte és nem azonosulnak vele. A munkás olyan mértékben specializálódik, hogy már alig marad számára érzékelhető kapcsolat a munkája és a végtermék között. Marx ugyan az ipari munkásokról beszél, de ugyanez a logika alkalmazható bárhol máshol, ahol a specializálódás következtében az egyes funkciókat betöltők és az

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta