rubicon

Mars és a múzsák szolgálatában

Kisfaludyak - Egy köznemes család portréja a 17-19. századból
11 perc olvasás

A kisbirtokos köznemes Kisfaludy-család érvényesülési lehetőségei évszázadokon át változatlanok voltak: a kard- és tollforgatás mestersége határozta meg életpályájukat, ám ez ritkán hozott anyagi gyarapodást. A Mars zajos mezején forgolódók és a múzsák csendes lugasába megtérők jobbára csak katonai hírnevet szereztek és költői babérokat arattak.

Antonio Giovanni Burgio, VII. Kelemen pápa magyarországi legátusa 1525 áprilisában így írt egyik Budán kelt jelentésében: „a nemesség kezében van az ország, s ez a nemesség három részre oszlik. Az első rész katonáskodik és az urak [ti. az országos tisztséget viselő főurak] zsoldjában a végeken hadakozik, valamennyi közül ezek érnek a legtöbbet [...] A másik rész azokból a nemesekből áll, kik falusi birtokukon élnek, ott gazdálkodnak, kereskednek, sohasem jönnek be a városokba, nem járnak a diétára, csak megszavazzák azokat a követeket, kiket vármegyéjük az országgyűlésbe küld. A harmadik részt a köztiszteletben álló gazdag nemesek alkotják, akiknek a közéletben szerepük van, s akik őszintén óhajtják hazájuk javát”.

Burgio leírása hosszú távon is igaznak bizonyult. A 16. századi török háborúktól a 19. századi polgárosodásig a közép- és kisbirtokos nemesség érvényesülési lehetőségei nagyjában-egészében változatlanok maradtak: vagy katonai pályára léptek, vagy gazdálkodtak, vagy alispáni, szolgabírói hivatalt vállaltak a vármegyében, később pedig – amit a pápai legátus a maga korában még nem tartott jellemzőnek – értelmiségi pályára léptek. A Nyugat-Dunántúlon birtokos Kisfaludy család tagjai a vázolt utak mindegyikét bejárták. Mindenekelőtt azonban a kard- és tollforgatás mestersége határozta meg

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.