rubicon

Marius

Aki megalapozta Róma későbbi hadi sikereit
11 perc olvasás

Napjainkban népszerű fogalommá vált a kitörés. Az a jelenség, amikor vala­kinek sikerül kitörnie adott társadalmi helyzetének korlátaiból, és felemelkedni a döntéseket meghatározó elitbe. Modern világunkban a sikeres karrier nem ritka, de minél régebbi korokat vizsgálunk, annál kevesebb példát találunk rá. A római történelem első, igazán nagy ívű pályafutása az egykori parasztgyerekből consullá emelkedő katonai reformer, a Rómára törő germán hadak veszedelme (terror Germanorum), Caius Marius nevéhez fűződött.

A Kr. e. 156 körül született Caius Marius hosszúra nyúlt életében hétszer töltötte be a consuli tisztséget. Ez első ízben fordult elő Róma történelmében, és természetes, hogy egész legendabokor szökkent szárba a kortársak és az utókor képzeletében erről a példátlan pályafutásról. Állítólag Marius maga mesélte, hogy gyermekkorában észrevett egy éppen a magasból leesni készülő sasfészket, ám kellő időben elkapta azt. Legnagyobb meglepetésére hét sasfiókát pillantott meg benne. Ezután a jósok megjövendölték, hogy ez a gyermek felnövekedvén hét ízben fogja elnyerni az állam feletti hatalmat.

Nagyszerű harcos

A már

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.