rubicon

Marcus Licinius Crassus

A leggazdagabb római
8 perc olvasás

Régi, előkelő nemzetségből származott, egyenes útja vezetett a köztársaság hatalmi gépe­zetébe. Ügyes intrikus volt, s fontos szerepet játszott az I. triumviratus létrehozásában. Politikusi rátermettsége azonban nem párosult katonai tehetséggel, ez okozta később a vesztét. Róma leggazdagabb embe­rének tartották, de Plutarkhosz ekképp kezdte Crassus­ról írt életrajzát: „A rómaiak azt mondják, hogy Crassus sok jó tulajdonságát egyetlen hibája homályosította el: a kapzsiság. Úgy látszik, hogy ez minden más tulajdonságánál erősebb volt.” Ez a híre a parthusokhoz is eljutott, akik – a legenda szerint – Crassus levágott fejét uralkodójuk elé vitték, s az a legyőzött római vezér szájába forró aranyat öntetett. 

A Licinius Crassus nemzetségnek há­rom fő ága létezett a Kr. e. 2–1. században, és az egyes személyeket nagyon nehéz azonosítani a nevek egyformasága miatt. Az egyik ág például a Dives (Gazdag) cognoment viselte, s minthogy Marcus Licinius Crassust Róma leggazdagabb emberének tartották, természetszerűleg a történészek is a Dives ággal kapcsolták össze, holott erre semmilyen bizonyíték sincs. Sőt, minden jel arra utal, hogy vagyonát Crassus nem örökölte, hanem meglehetősen gyanús körülmények között harácsolta össze. 

A

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.