rubicon

Magyarországnak ki kell maradnia

A remélt semlegességtől a kényszerű hadba lépésig
16 perc olvasás

1938. szeptember 30. után Európa és a világ közvéleménye úgy értékelte, hogy a müncheni megállapodással rendeződött az európai politikai konfliktus. Magyarország ezt követően a két évtizede hangoztatott revíziós törekvéseinek egy részét Németország és Olaszország hathatós támogatásával megvalósíthatta. Nagy-Britannia és Franciaország tudomásul vette és elfogadta ezeket a döntéseket.

A két diktatórikus hatalom – a hitleri Németország és a sztálini Szovjet­unió –1939. augusztus 23-án olyan megállapodást kötött, amelyben gyakorlatilag meghatározták az érdekszféráik határait és szabad kezet adtak egymásnak céljaik eléréséhez. Lengyelországról közösen döntöttek, míg Finnország, a balti államok, Románia, Bul­gária szovjet, Európa másik fele német érdekszférába került.

 A lengyel–német háború kitörését követően Franciaország és Nagy-Britannia ugyan nem fegyverrel, de Lengyelország mellé állt, Szlovákia és a Szov­jetunió megtámadta Lengyelországot. Magyarország semlegességét hangoztatta és ezt az álláspontját 1941 júniusáig folyamatosan fenntartotta.

A német–lengyel, illetve szlovák– lengyel, majd szovjet–lengyel háború kirobbanásakor Magyarország határozottan semleges álláspontra helyezkedett, amit az 1939. szeptember 10-i minisztertanácsi ülésen így fogalmaztak meg:

„A Kormányzó Úr Ő Főméltóságának és az előtte megjelenteknek is egyöntetűen az volt az álláspontjuk, hogy miután a magyar kormány már a német–lengyel háború kitörésekor a leghatározottabban kijelentette, hogy Magyarország részéről nemzeti becsület ügye, hogy Lengyelország ellen semminemű katonai akcióban nem vehet

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta