rubicon

Lóra nemes, fegyverre magyar!

Nemesi felkelés Napóleon ellen
6 perc olvasás
„...a mostoha Történtek, mellyek Német-Országban Hadaink rettenthetetlen Vitézségének nem kedveztek, Ő Felségét, a Királyt arra bírták, hogy a Magyar felkelő Nemességet azonnal az Ország Határjaira szollitsa...” – e sorokkal fordult József főherceg nádor a nemességhez, 1809. április 27-én. Az osztrákok által kezdeményezett újabb – 17 éven belül ötödik – franciaellenes háború, s a sorozatos vereségek szükségessé tették, hogy Magyarország teljes katonai erejét, így az inszurrekciót is mozgósítsák.

A magyar nemesség személyes katonáskodási kötelezettsége egészen az államszervezés koráig nyúlik vissza. A nemesi felkelés (generalis exercitus, insurrectio) első említése az 1222. évi Aranybullában és annak 1231. évi megújításában történik. Noha e törvények már az országvédelemre hadbahívható inszurgensek kötelezettségeinek szabályozásán túl – a későbbiekben gyakorlattá váló – helyettesállításról és a szegény nemesek mentességérôl is rendelkeztek, a nemesség éppen hadkötelezettségére hivatkozva őrizte meg privilégiumait egészen 1848-ig.

A „vérrel adózás” illúziója

A nemesi felkelés – évszázados visszafejlődés után – a 18. századra hadseregszervezési szempontból fikcióvá vált. Egyetlen, ugyanakkor társadalmilag-politikailag lényeges funkciója maradt: indokolni a nemesség adó és katonai szolgálat alóli mentességét. Az állandó hadsereg megteremtésével (1715. 8. tc.) – Szekfű Gyula találó jellemzése szerint – a magyar nemesség megmentette a „véradó” látszatát és az adómentesség valóságát.

A nemzeti hadsereg szerepében tetszelgő nemesi felkelés – úgy tűnt – Bécs számára is elveszítette jelentőségét. A francia háborúkat megelőzően csupán egyszer került sor a nemesség hadbahívására, az osztrák örökösödési

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.