rubicon

Linder Béla – Egy politikai kalandor portréja

„Nem akarok több katonát látni."
9 perc olvasás

„Nem akarok több katonát látni” – jelentette ki 1918. november 1-jén az őszirózsás forradalom nyomán alakult Károlyi-kormány hadügyminisztere, Linder Béla a miniszteri eskütételét követően tartott nyilvános beszédében. Ha nem is túl gyakori, mégsem ritka, hogy egy személyt valamely elszólása vagy kontextusából kiragadott mondata alapján ítélnek meg. Linder Béla közéjük sorolható, miközben ismertsége messze nincs arányban jelentőségével. Linder hírnevét elsősorban ennek a kijelentésének, illetve az 1918. novemberi belgrádi fegyverszüneti egyezmény aláírásának köszönheti. Kevesebben kapcsolják személyéhez a belgrádi konvenció aláírását, és még kevesebbeknek jut eszébe neve hallatán a Baranyai Szerb–Magyar Köztársaság létrehozása. De ki volt az az ember, aki ezt a valóban szerencsétlen mondatot egy szerencsétlen történelmi pillanatban kimondta, s akinek neve a két világháború között a hitszegés szinonimájává vált?

Linder Bé­la 1876 feb­ruár­já­ban szü­le­tett a fő­leg svá­bok és szer­bek lak­ta Ba­ra­nya me­gyei Maj­son. 1896-tól tü­zér­had­na­gyi rang­ban, majd a Ha­di­is­ko­la el­vég­zé­se után ve­zér­ka­ri tiszt­ként szol­gált a Mo­nar­chia had­se­re­gé­ben. Las­san ha­ladt elő­re a rang­lét­rán, de 1918 ta­va­szán már ez­re­de­si rang­ban tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.