rubicon

Kompromisszumokat kereső ember

Széll Kálmán és korának magyarországi társadalma
10 perc olvasás

Az 1843-ban született Széll Kálmán az 1860-as években már egy lassan polgárosodó társadalomba nőtt bele, s politikai értelemben egy kompromisszumban győztes nemzeti liberális elit nemzeti államot újjáépítő korszakának sok lehetőséget nyújtó világa lett a jogot végzett, pénzügyi szakemberként induló fiatalember otthona.

 

A dinasztiához való viszony

Bár a reformkorban egyre nőtt a nem nemesi származású honoráciorok szá­ma, a magyarság és a Habsburg-dinasztia közötti kiegyezés a magyar nemesség elitjének a műve volt, s így a dualizmusban nagyrészt ők töltötték be a polgári magyar állam vezető pozícióit.

A magyar nemesség a történelemben soha nem volt egységes – a Habsburgokról alkotott véleményeket tekintve sem. A Bécstől távol fekvő keleti területek (Erdély, Partium, Északkelet-Magyarország) nemessége és a protestánsok – főleg a reformátusok – általá­ban „ellenzékiek” vagy „rebellisek” voltak, míg a nyugatiak és a katolikusok többsége Habsburg-párti álláspontot képviselt. Persze a nagy létszámú magyar nemesség sokféleképpen volt még tagolt, de a politikát szinte mindegyik nemes „hivatásszerűen” űzte.

Széll Kálmán. Herz Dávid festménye

A reformkori nagy és hosszú politikai küzdelmek után 1848–49-ben – kis csoportoktól eltekintve – nemzeti egység született, bár a mérsékeltek és a radikálisok között ekkor is volt vita pél­dául a trónfosztás kérdésében. A du­alizmus korában a fent említett

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.