rubicon

Kik bombázták Kassát? A magyar hadba lépés háttere

A magyar történelem örök rejtélye marad?
16 perc olvasás

1945 után a magyar publicisztikában és a történetírásban is tényként fogalmazódott meg, hogy a támadást németek követték el, s a magyar és német katonai vezetés összjátéka volt a „provokáció”. A vita azóta is tart. A téma legismertebb és legalaposabb kutatói közé tartozik néhai Borsányi Julián, aki a támadás után felállított vizsgálóbizottságnak is tagja volt; néhai Ormay József egykori magyar repülőtiszt, aki számos fontos forrást tárt fel és elkészítette a szóba jöhető repülőgépek és bombák típusainak összehasonlítását; néhai Ölvedi Ignác hadtörténész, aki élete végéig a „román verzió” híve volt; néhai Borus József; valamint a kortárs történészek közül a témát alaposan feldolgozó Kovács István és Olasz Lajos.

Az idők során a kutatók többsége – e sorok írója is – arra a megállapításra jutott, hogy a támadók szovjet gépek voltak. Nincs viszont egységes álláspont arról, hogy tervszerű vagy véletlen támadás történt-e. Amikor 1945 után mindenáron a Horthy-korszak katonai és politikai vezetésének elítélése volt napirenden, meg sem lehetett kérdőjelezni a német, illetve a német–magyar variációt. 1979-ben Ránki György felvetése – esetleg szovjet támadók – viharos vitát váltott ki. Igazi eredmény nélkül. 

A „bulvárjellegű” elmélkedéseknek se szeri, se száma. Akik azonban források szintjén foglalkoztak és foglalkoznak a témával, a legendás történeteket átlépik, és remélik, hogy talán a valamikori Szovjetunió katonai levéltárának – vagy más levéltáraknak – az anyagaiból előkerülnek olyan dokumentumok, amelyek alapján végérvényes választ kaphatunk.

Ha így lesz, akár pró, akár kontra, de megoldódik a rejtély, s eggyel kevesebb fehér folt marad a magyar történelemben. Levéltári kutatások, repülőműszaki és katonai ismeretek nélkül azonban maradnak a találgatások és az elméletek, hogy kinek milyen érdeke volt vagy lehetett. Eközben elfelejtődik, hogy a szovjet Vörös Hadseregnek is volt kidolgozott haditerve a nemzetiszocialista Németország megtámadására, s abban amolyan mellékirányként Románia és Magyarország is szerepelt.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.