rubicon

Kegyes királyné vagy ármánykodó asszony?

Bajorországi Gizella a krónikairodalomban
14 perc olvasás

I. (Szent) István bajor származású hitveséről a Képes krónika két, egymással szöges ellentétben álló portrét őriz. Aligha vonhatjuk kétségbe, hogy a Gizellát jámbor királynéként ábrázoló tradíció közelebb állhat a történeti valósághoz, mint a cselszövő asszonyt megjelenítő hagyomány.

A történészeknek ugyanakkor máig nem sikerült megnyugtató választ találniuk arra a kérdésre, hogy mikor és mi okból feketíthette be az ismeretlen krónikaszerző II. (Szent) Henrik német-római császár (1014–1024) húgát. Az alábbiakban ennek a kérdésnek eredünk a nyomába.

A Képes krónika tanúsága

Tekintsük át első lépésben, hogy milyen információkat rögzít a krónika a bajor hercegnő kapcsán! A hagyomány szerint az óbudai és a székesfehérvári egyházak felszereléséről is gondoskodó, kegyes uralkodói hitvesről a következőket olvashatjuk az elbeszélés 67. fejezetében:

„Gizella királyné, valahányszor valamelyik magyarországi egyházhoz érkezett, az Úr házában levő valamennyi fölszerelést bemutattatta magának, s minden évben fölújította, ami selyemben és bársonyban fölújításra szorult”

(Bollók János fordítása)

Egészen eltérő királynékép rajzolódik ki abból a szövegegységből, amelyben a Szent István halála utáni trón­utódlás kérdéséről esik szó:

„Közben pedig testi ereje [ti. Istváné] csökkenni kezdett, s midőn érezte, hogy rendkívül súlyos bágyadtság nehezedik rá, sietve egy követet küldött, mégpedig Egiruth fia Budát, hogy Vazult, apai nagybátyjának fiát – akit mint király annak

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.