rubicon

Kamasznyár ’68

Magántörténelem és ügynökjelentések
7 perc olvasás

A forrásokon nyugvó historikusi múltfeltárás lehet ugyan kevésbé szubjektív, mint az egyéni emlékezet, de mindkettő rostálja, szelektálja a történteket. Az átélő kortársak helyzete, helyzettudata is befolyásolja, hogy egyik vagy másik évszám kinek mit idéz emlékezetébe. Nyilván szokták tartani, hogy a prágai tavasz eltiprását követően 27 000-en emigráltak Csehszlovákiából, de azt nem, hogy Lengyelországból ugyanebben az évben – noha ott éppen nem volt rendszert rázkódtató felfordulás – ugyancsak több mint 20 000-en indultak új hazát keresni. Oka: az állami és pártvezetés (egy része) által újjáélesztett antiszemitizmus. Az ún. új gazdasági mechanizmus vívmányaként őrzi az emlékezet, hogy a pesti presszókban immár szabad volt akár 10 fillérnyi árkülönbözettel adni a duplát. A falvak lakóiban pedig az rögzülhetett, hogy a tsz-ek melléküzemág címszó alatt fokozatosan saját építő-, szerelő-, javítórészlegeket, értékesítő-, szolgáltatóhálózatokat gründoltak. Ugyanakkor az ún. olefinprogram hosszú távú környezetpusztító hatásának szisztematikus számbavétele máig is várat magára.

VI. Pál pápa közreadta a Humanae vitae kezdetű enciklikáját, melyben aggodalmának adott hangot a mesterséges fogamzásgátlás eszközeit illetően, Magyarországon ugyanekkor indult az első hazai gyártmányú hormonális fogamzásgátló tabletták forgalmazása (Infecundin). Az Egyesült Államok pályára állította első nonstop működő kémműholdját, mely az ún. Pyramider elektronikus hírszerzési rendszer alapja volt. Magyarországon úgy védekeztek ellene, hogy a Moszkvából regeneráló kúrára Hévízre érkezett obsitos szovjet–brit mesterkém, Kim Philby kötetlen, veterán beszámolót idéző konzultáció keretében képezett tovább néhány magyar hírszerzőt. 

A Felvidéken élők közül néhányan arra is emlékezhetnek, hogy egy ottani lap volt az egyedüli, amelyik megemlékezett Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 10. évfordulójáról. Az Erdélyben élők meg arra, hogy ekkor számolták fel a Maros–Magyar Autonóm Tartományt. A sportrajongók meg arra, hogy olimpiai év volt, magyar éremszürettel. 10 arany-, 10 ezüst- és 12 bronzéremmel tértek haza sportolóink Mexi­kóból. Hát hogyne különböznének akár ugyanazon évről szólva a rendőri jelentések, a historia domusok bejegyzései, a diáknapló lapjai vagy éppen a Don-kanyarból negyedszázada hazavergődöttek gondolatai. Akkoriban ez utóbbiról sem volt szabad nyilvánosan beszélni.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.