rubicon

Infernó 2. Drezda, 1945. február 13.

A stra­té­giai lé­gihá­bo­rú csúcs­pont­ja
2 perc olvasás

A második világháború előtt Drezdát, Szászország fővárosát Európa egyik legszebb városaként, Elba-parti Firenzeként is emlegették. A Frauenkirche sziluettje több mint kétszáz éven keresztül határozta meg az óváros hangulatát. A háború 1945 elejéig szinte teljesen megkímélte a várost. 1945 húshagyó keddjén azonban angol–amerikai terror­bombázások áldozata lett a barokk ékszerdoboz. Drezda lerombolása máig a légi háború leghírhedtebb eseménye. A rombolás mértéke egy egész generációt nyomasztott és máig megnehezíti a német városok bombázásának előítéletek nélküli megítélését.

A lé­gi há­bo­rú pol­gá­ri la­kos­ság­gal szem­be­ni em­ber­te­len­sé­gé­nek szim­bó­lu­ma a Drez­da el­len ha­gyo­má­nyos fegy­ve­rek­kel in­té­zett tá­ma­dás volt. A kul­tu­rá­lis épít­mé­nyei­ről vi­lág­szer­te is­mert El­ba-par­ti vá­ros már több lé­gitá­ma­dást el­vi­selt, de az 1945. feb­ruár 13-ai tel­je­sen vá­rat­la­nul ér­ke­zett.

Az 1945. ja­nuár–feb­ruá­ri jal­tai kon­fe­ren­cián Alek­szej An­to­nov, a ve­zér­ka­ri fő­nök he­lyet­te­se előadá­sá­ban

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.