rubicon

I. Lipót kettős arca

14 perc olvasás
A magyar történelemben kevés koronás fő tevékenységét kísérte már életében annyi ellenszenv alattvalói körében, mint I. Lipótét, akinek neve a magyar történelmi tudatban is a legellenszenvesebb történelmi figurák között rögzült. Következő cikkünk szerzője természetesen nem arra tesz kísérletet, hogy I. Lipót császárt rehabilitálja, netalán megszerettesse, hanem arra, hogy politikáját – belehelyezve a korabeli, 17. századi európai összefüggésekbe – megértesse. A magyar történelem csak úgy érthető meg ez alatt a fél évszázad alatt, ha nemcsak alulnézetből, a kuruc katonák vagy protestáns prédikátorok – egyébként teljesen indokolt – szemszögéből vesszük szemügyre, hanem felülnézetből, egy éppen átalakulófélben lévő és világpolitikai ellenfelével élethalálharcot vívó birodalom perspektívájából is.

Ha a Magyarország trónját a dinasztiából másodikként elfoglaló Habsburg-uralkodótól, V. Lászlótól eltekintünk, akinek Magyarország már sohasem fogja megbocsátani Hunyadi László kivégzését, akkor aligha kétséges, hogy a legellenszenvesebb a Habsburg-uralkodók közül a majdnem fél évszázadig uralkodó I. Lipót volt. A magyar történeti tudatban rögzült bűnlajstroma rendkívül hosszú: a győztes szentgotthárdi csatát követő szégyenteljes vasvári béke, amely újabb évtizedekre megnyújtotta a török uralmat Magyarországon, a Wesselényi-összeesküvést követő megtorlás, Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc és Nádasdy Ferenc kivégzése, a protestáns prédikátorok meghurcolása és gályára küldése, hogy azután a Rákóczi-szabadságharc alatti „labanc császár” képzete fejezze be a sort.

Politikai szerepéhez járult megjelenése és modora: lecsüngő alsó ajkával, eltorzult vonásaival – melyeket a barokk idealizáló szobrai és metszetei sem

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta