rubicon

Hunyadi Mátyás visszaszerzi a Szent Koronát

18 perc olvasás

1440. február 20-ról 21-re virradó éjszaka Kottanner Jánosné Wolfram Ilona, Luxemburgi Erzsébet magyar királyné udvarhölgye úrnője parancsára élete kockáztatásával kicsempészte a visegrádi várból a magyar Szent Koronát, és azt rövid, de kalandos úton Komáromba vitte. 

A rákövetkező éjszaka Erzsébet királyné életet adott a későbbi V. (Utószülött) Lászlónak. Amikor László világra jött, apja, Habsburg Albert király már csaknem négy hónapja sírjában pihent. „A király [ti. László] nem akart tovább várakozni, sietett a Szent Koronához” – írta Kottannerné emlékiratában, amely női szerző tollából az egyik legkorábbi mű ebben a műfajban. Megjegyzése arra a különös jelenségre utal, hogy a Szent Korona (Visegrádról) és a trónörökös (az anyaméhből) mindössze néhány óra különbséggel érkezett Ko­má­romba, annak ellenére, hogy a királyné szülésének számított időpontja két héttel későbbre esett. Olyan egybeesés volt ez, amelyet a kortársak nem haboztak isteni csodának tulajdonítani. 

A csoda sajnos néhány hónap múlva nyílt polgárháborúhoz, majd a magyar politikai elit csaknem végzetes politikai meghasonlásához vezetett, s ennek megfelelően Luxemburgi Erzsébet és Kottannerné tettét a magyar történetírás a mai napig csaknem egységesen elítéli.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.