rubicon

Hol áll most a Kasztner-vonat?

21 perc olvasás

Kasztner Rezső újságíró és cionista vezető tevékenységének megítélése a magyar holokauszt egyik gordiuszi csomója. 1944 folyamán a hazai zsidók közül tízezrek köszönhették az életüket annak, hogy Strasshofba, egy elosztótáborba, és nem Auschwitz-Birkenauba kerültek. Több mint másfél ezer ember pedig egy mentőakció révén Svájcba jutott el. 

Kinek köszönhető, hogy ezek a grandiózus embermentések megtörténtek? Kik profitáltak belőle, és kiknek áll érdekükben az események átírása és megmásítása? Mit tudhatunk arról az ellentmondásos emberről és tevékenységéről, akit ötven éve a lakása előtt lőttek agyon? Miért vannak még mindig viták és kérdőjelek a legrészletesebben feldolgozott mentőakció mögött?

Újabb do­ku­men­tum­film ké­szült a Kaszt­ner­-ügy kap­csán, így is­mét saj­tó­vi­ták vár­ha­tók, tör­té­né­szek, túlélők és egyéb hoz­zá­szó­lók reak­cióin ke­resz­tül. A Ra­dó Gyu­la film­ren­de­ző ál­tal ké­szí­tett Kasztner-vonat cí­mű, in­ter­jú­film­sze­rűen felépí­tett há­rom­ré­szes al­ko­tás­ban a sze­rel­vény uta­sain túl olyan szak­tör­té­né­szek is meg­szó­lal­nak (Mol­nár Ju­dit, Ha­rasz­ti György, Szi­ta Sza­bolcs), akik a fel­tárt ira­tok, ta­nul­má­nyok és visszaem­lé­ke­zé­sek is­me­re­té­ben évek óta ku­tat­ják ezt a té­mát. A prob­lé­ma­kör „újabb” fel­dol­go­zá­sa is­mét ráirá­nyít­ja a fi­gyel­met er­re a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.