rubicon

Hogyan kerül a Kállay-gyűjteménybe Horthy Miklós kormányzó egyik kitüntetése?

2 perc olvasás

Vitéz nagybányai Horthy Miklós hosszú katonai szolgálata, majd negyedszázados országlása alatt számtalan elismerésben részesült. Kitüntetéseit három részre oszthatjuk:

1. Az Osztrák–Magyar Monarchia idején tengerésztisztként, később Ferenc József egyik szárnysegédeként, majd az első világháború alatt az Adriai-tengeren végrehajtott sikeres fegyvertényekért kapott kitüntetések.

2. Államfőként a külföldi hatalmaktól kapott kitüntetései, az illető országok legmagasabb érdemrendjei, melyeket főképp protokolláris céllal, áttételesen Magyarország elismeréseként adományoztak.

3. Néhány kitüntetésnek, melyet ő alapított, államfőként élethosszig tulajdonosa volt.

Összesen körülbelül hetvenféle kitüntetése volt. Ezek közül néhány több darabból állt, ezért száz fölöttire tehető a kitüntetései száma, nem számítva a miniatűröket. A kitörés során ezekből néhányat a katonák magukhoz vettek, így került egy akkori vöröskeresztes nővérhez – halott vagy sebesült katonától – a kormányzó hadiékítményes és kardos arany lánckeresztje, mely 1990-ben magángyűjtemény részévé vált.

A korabeli egyenruha-viselési szabályoknak megfelelően a kormányzó különböző alkalmakra többféle rendfokozatának megfelelő egyenruhával rendelkezett. Ilyen volt az úgynevezett „Bordjacke”, amely kétsoros klubzakóhoz hasonlatos köznapi viseletet jelentett, valamint az úgynevezett „flottakabát”, melyet „Ferenc József”-nek neveztek, továbbá – teljes díszben – a tengerészfrakk. Ezekhez hétköznap általában csak a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztje és a Vitézi Jelvény társult, kisebb események alkalmával pedig mellén kitüntetéssorral jelent meg, néhány, mellre tűzhető és nyakban viselt érdemjellel kiegészítve.

Teljes díszben – így az államfői látogatások alkalmával is – annyi kitüntetést viselt, amennyi az öltözetén ízlésesen elfért, ügyelve arra, hogy az aktuális partnerország elismerése fő helyre kerüljön. Mint a kor elismertjei általában, ő is főképp azokat a kitüntetéseket becsülte, melyeket személyes fegyvertényeiért kapott.

Horthy levele Kállay Miklósnak

Estoril 12/VI

Kedves Mica!

Köszönöm junius 7iki leveledet, melyet ugy emlékszem két nappal kaptam később miután írtam neked. Érdekelt az érdekes útiprogramod. Azt hiszem élvezni fogod. – A mi a kitüntetést illeti, nekem történetesen itt van a magyar érdemrendnek a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.