rubicon

Hitler családi titkai

9 perc olvasás

„Az embereknek nem szabad tudniuk, ki vagyok, nem szabad tudniuk, honnan jöttem, és nem szabad tudniuk, milyen családból származom.” Hitler hatalmi ösztönére hallgatva homályban tartotta magánéletét, a semmiből jött ember mítoszát keltve. Származásába belejátszik egy leheletnyi vérfertőzés, egy parányi poligámia és törvénytelen származás. Apja házasságon kívül született és csak 39 éves korában törvényesítették. Hitler nem tudta, ki volt a nagyapja, s végig gyötörte a gondolat, hogy esetleg zsidó volt. Ma már tudjuk, hogy nem volt az. Apja igazi házi zsarnok volt, de anyja békésen tűrte ezt. Nem elképzelhetetlen, hogy az anyai kényeztetés a nagyzási mániát és az önimádatot, míg az apai brutalitás a gyűlöletet és az előítéleteket fejlesztette ki Hitlerben.

Az apa: Alois Schicklgruber/Hitler Alois Schicklgruber/Hitler, Adolf Hitler apja

A Schickl­gru­be­rek nem­ze­dé­ke­ken ke­resz­tül kis­pa­rasz­tok vol­tak a Csehor­szág­gal ha­tá­ros Al­só-Auszt­riá­ban. Aloist, Hit­ler ap­ját, 1837-ben tör­vény­te­len, el­ső gyer­mek­ként szül­te meg 42 éve­sen Ma­ria An­na Schickl­gru­ber, ezért az új­szü­lött a lány ne­vén sze­re­pelt. Az anya­könyv­ben so­sem töl­töt­ték ki az apá­ra vo­nat­ko­zó rub­ri­kát, így an­nak ki­lé­te mind­máig

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta