rubicon

Hadik András berlini portyája

9 perc olvasás

A korszak egyik, európai mércével mérve is páratlan katonai pályafutása Hadik Andrásé, aki vagyontalan kisnemesből lett karrierje zenitjén tábornagy és az Udvari Haditanács elnöke, magyar és birodalmi gróf, Bács megye főispánja és a futaki uradalom földesura. Pályafutásának sikere elválaszthatatlan a huszárság szerepének növekedésétől.

A korszak egyik, európai mércével mérve is páratlan haditette volt Berlin megsarcolása 1757-ben. Hadik személyében azonban egy tisztességes és szigorú parancsnok arcképe bontakozik ki előttünk, aki az íratlan hadijogot és szokásokat messzemenően betartotta, csak a szokásos hadisarcot vetette ki, s szabad rablást nem engedett katonáinak.

A kőszegi és kassai jezsuita konviktusokban magas műveltséget szerző Hadik fiatal tisztként három sikertelen török hadjárat (1737–1739) iskolájában tanulta meg a kisháború mesterségét a nehéz balkáni terepen egy kíméletlen és ravasz ellenféllel szemben. Karrierje igazán az osztrák örökösödési háború (1741–1748) és a sziléziai háborúk (1740–1742, és 1744–1745) folyamán ívelt fel. Számtalan sikeres portya fűződik a nevéhez, melyek elismeréseképpen 1747-ben Mária Terézia seregének egyik legfiatalabb tábornoka lett.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.