rubicon

Háború és béke

Fordulatok Woodrow Wilson amerikai elnök gondolkodásában
13 perc olvasás

A Párizs környéki békeszerződések – világpolitikai szempontból – legnagyobb vesztese az eredeti wilsoni vízió volt egy háború utáni világról. Az amerikai elnök elméleti konstrukciója egy törvényeken alapuló liberális világrendről, amelyben a – fokozatosan demokratikussá váló – államok közötti vitás ügyeket a Nemzetek Szövetsége fogja békés keretek között eldönteni, utópisztikusnak bizonyult a győzők önös érdekeivel szembesítve. Valójában Woodrow Wilson már a háború alatt engedett az eredeti elveiből, így – többek közt – a nemzeti önrendelkezésről vallott nézetéből. A béketárgyalásokra így már egy erkölcsileg meggyengült amerikai elnök érkezett, akinek helyzete a tárgyalások során tovább romlott a hagyományos nagyhatalmi érdekérvényesítésben sokkal tapasztaltabb partnereivel szemben, ezért a béketárgyalások a nyers hatalmi érdekek győzelmét hozták. Woodrow Wilson nagyszabású víziójából és dogmatikus gondolkodásának hibáiból egyaránt tanultak a későbbi évtizedekben felnövő amerikai politikus­nemzedékek, amelyek sikerrel valósították meg az Egyesült Államok globális hegemóniáját.

Az Egyesült Államok vezetői bő száz éven át követték George Washington és Thomas Jefferson tanácsait, akik óva intették a nemzetet a nemzetközi kötelezettségek vállalásától, s gyakorlatilag a kereskedelmi kapcsolatokra szűkítették volna az érintkezést a külvilággal. A két ki­emelkedő politikus realista szemléletet tükröző álláspontja a 19. század végére kezdett idejétmúlttá válni. A kontinentális terjeszkedés véget ért, és az 1898-as spanyol–amerikai háborúval Amerika „bejelentkezett” a nagyhatalmi játszmába. Az amerikai érdekek egyre szerteágazóbbak lettek földrajzilag, geopolitikailag, stratégiailag és gazdaságilag egyaránt, és bár voltak olyan szegletei a világnak a 20.

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta