rubicon

Gótok a Római Birodalomban

8 perc olvasás

„Ez idő tájt, amikor határsorompóink felnyíltak, és a barbár föld úgy ontotta magából a fegyveres csapatokat, mint az Aetna a tüzes szikrákat” (Ammianus Marcellinus)

A germán törzsek közül talán egyik sem gyakorolt akkora hatást a késő római birodalom történetére, mint a nyugati, más néven vizigótok. Ők voltak az első olyan barbár nép, amely előtt a Római Birodalom határa megnyílt, és különleges jogokkal, önállóságukat részben megtartva települhettek be. A birodalom területén belül 378-ban legyőzték a rómaiakat, 410-ben pedig kifosztották a sérthetetlennek hitt Róma városát. Negyven éven át vándoroltak a birodalomban, végül közös megegyezéssel 

418-ban Gallia területén telepedtek le. Jelenlétük – a késő római birodalom egyéb külső és belső problémáival kiegészülve – nagymértékben hozzájárult Európa politikai térképének átrajzolásához: a Nyugatrómai Birodalom felbomlásához és a germán vezetésű európai államok megalakulásához.

Rómaiak és barbárok 

A Római Birodalom határvédelmi politikájában évszázadokon át felhasználta a hatá­rához érkező barbár népeket. Évpénzt fizetett a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.