rubicon

Fráter György halála

Gyilkosság az alvinci kastélyban
12 perc olvasás

Európa uralkodói udvaraiba 1551 decemberében botránykeltő hír érkezett: Erdélyben megöltek egy római katolikus bíborost, s ehhez valamiképpen a Habsburg-dinasztiának is köze lehet. Való igaz, I. Ferdinánd király maga adott engedélyt a keleti országrészt irányító Fráter György meggyilkolására, bár feltehetően nem jó szívvel, hanem az átláthatatlan erdé­lyi körülmények okozta zűrzavar közepette. A gyilkosság és György barát személye évszázadok óta az érdeklődés homlokterében áll, történetírók, szépírók sora foglalkozott a különös eseménnyel, keresve a végzetes okot, félreértést vagy bűnbakot a történtek mögött.

1551 nyarán Habsburg I. Ferdinánd király hadai megérkeztek Erdélybe, hogy a nevében átvegyék a keleti tartomány fölötti hatalmat. Azon megállapodás értelmében kerülhetett erre sor, amelyet Fráter György erőszakolt ki: rávette ugyanis Szapolyai I. János király özvegyét, Izabella királynét és fiát, hogy mondjanak le az általuk uralt országrészről a Habsburg magyar király javára. A beérkező viszonylag kisebb létszámú, 6000-7000 fősre tehető zsoldoshadsereget Giovan­ni Battista Castaldo (1493–1563) tábornok vezette, aki új állomáshelyén már a katonai helytartó cím birtokában tarthatott igényt a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.