rubicon

Fráter György halála

Gyilkosság az alvinci kastélyban
12 perc olvasás

Európa uralkodói udvaraiba 1551 decemberében botránykeltő hír érkezett: Erdélyben megöltek egy római katolikus bíborost, s ehhez valamiképpen a Habsburg-dinasztiának is köze lehet. Való igaz, I. Ferdinánd király maga adott engedélyt a keleti országrészt irányító Fráter György meggyilkolására, bár feltehetően nem jó szívvel, hanem az átláthatatlan erdé­lyi körülmények okozta zűrzavar közepette. A gyilkosság és György barát személye évszázadok óta az érdeklődés homlokterében áll, történetírók, szépírók sora foglalkozott a különös eseménnyel, keresve a végzetes okot, félreértést vagy bűnbakot a történtek mögött.

1551 nyarán Habsburg I. Ferdinánd király hadai megérkeztek Erdélybe, hogy a nevében átvegyék a keleti tartomány fölötti hatalmat. Azon megállapodás értelmében kerülhetett erre sor, amelyet Fráter György erőszakolt ki: rávette ugyanis Szapolyai I. János király özvegyét, Izabella királynét és fiát, hogy mondjanak le az általuk uralt országrészről a Habsburg magyar király javára. A beérkező viszonylag kisebb létszámú, 6000-7000 fősre tehető zsoldoshadsereget Giovan­ni Battista Castaldo (1493–1563) tábornok vezette, aki új állomáshelyén már a katonai helytartó cím birtokában tarthatott igényt a kormányzat egyik vezetői pozíciójára. Erdély és a tiszántúli vármegyék akkori ura azonban egy nálánál sokkal tekintélyesebb, a helyi viszonyokat jól ismerő személy volt, aki a világi kormányzat számos magas tisztségét töltötte be, és az év

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta