rubicon

Fiume

Modernitás és magyar karakter
6 perc olvasás

Fiume emlékezetét meghatározza az a sajátos helyzet, hogy területén a magyar politikai, gazdasági és kulturális jelenlét csupán a dualizmus korszakában volt jelentősnek mondható, a város lakossága pedig sohasem lett többségében magyar. Ennek következtében a település sem ősisége, sem autentikus magyar jellege miatt nem képezheti részét annak a mentális térképnek, amely országhatárokra való tekintet nélkül ma is kirajzolja a magyar hazát. A magyar tengeri kikötő mégis fontos szimbolikus helyet foglal el a kollektív emlékezetben: egy olyan gazdasági teljesítmény, egy olyan sikeres állam létét jelképezi, amely nemzetközi téren is képes volt tényezővé válni. Fiume néhány évtized alatt kis kereskedő- és halászvároskából Európa tizedik legforgalmasabb tengeri kikötőjévé vált, és mindezt elsősorban a központi, magyar állami befektetéseknek köszönhette.

Fiume különös folt azon a mentális térképen, amely országhatárokra való tekintet nélkül ma is kirajzolja a magyar hazát. Bár találunk nem egy ismerősen hangzó nevet a temetőben, és sokan sokféleképpen kötődünk Fiuméhez, a település emlékezete mégsem hasonlítható ahhoz, ahogyan Kassára vagy Kolozsvárra, Szabadkára vagy Csíkszeredára gondolunk. Nemcsak azért, mert a mediterrán kikötővárost nem magyarok lakták – ez egyáltalán nem volt szokatlan a Magyar Királyságban. Hanem azért is, mert Fiuméből hiányzik a magyar jelenlét ősisége, hiszen az csak a dualizmus korszakában volt jelentősnek mondható, és hiányzik az autentikus magyar jelleg, amit a terület hovatartozásának jogi rendezetlensége, a nemzeti térrel való diszkontinuitása (corpus separatum volta) és a helyi eli­tek lojalitását biztosító türelmes, óvatos nemzeti politizálás következményének tekinthetünk.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.