rubicon

Dacia népei

17 perc olvasás
Milyen népcsoportok lakták Dacia provinciát? Mit tudunk erről a fennmaradt források, a provincia lakóitól hátrahagyott feliratok, a görög és latin szerzők elszórt megjegyzései, valamint a tárgyi emlékek alapján? Hogyan alakult a sorsuk, mi volt a szerepük a provincia 165 éves fennállásának történetében?

Traianus császár második hadjáratával Kr. e. 106 augusztusára befejeződött Decebalus királyságának meghódítása. Az ezt követő évek lázas építőmunkával teltek: megépültek a megszálló sereg tevékenységét biztosító katonai táborok és az azokat összekötő utak, kialakult a római igazgatási rendszer. 110-ben Daciát provinciává nyilvánították: ezzel beillesztették a Római Birodalom adminisztrációs rendszerébe, és rendezték az ott élő lakosság személyi-jogi státusát. A populus Romanusnak, azaz a római polgárok közösségének nem lettek tagjai, hanem annak uralma alatt – „sub imperio populi Romani” – álltak, hódítás utáni helyzetük kifejezésére azonban a római hivatali nyelv nem volt elég fantáziadús, hogy új terminust alkosson, és változatlanul a peregrinus – idegen, külföldi, újabb jelentésében inkább már nem római – titulust alkalmazta rájuk.

A Dák Királyság lakóinak további sorsát tehát alapvetően az határozta meg, hogy hódítás útján kerültek a birodalomba. Az újonnan szerzett terület tartománnyá szervezése lényeges pozitív változást eredményezett helyzetükben: megszűntek hostis, azaz ellenség lenni, és a tudomásul vett, elfogadott – érzelmi szempontból tehát már semlegesen kezelt – peregrinusok több tízezer birodalomlakót magába foglaló kategóriájába kerültek. Ez egyben azt is jelentette, hogy más provinciákhoz hasonlóan Daciában is sajátos kettős jogi-politikai-társadalmi képződmény jött létre: a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.