rubicon

Churchill és Magyarország

8 perc olvasás

Nemcsak történészek ismerik Winston Churchill elismerő mondatait Teleki Pálról a második világháború történetéről írt nagy művének harmadik kötetében. Majdnem egy egész oldalt szentelt ott Churchill Teleki tragédiájának. A rá jellemző tömör pontossággal így összegezett: „[Teleki] öngyilkossága áldozat volt, így kívánta maga és népe becsületét a történelem előtt megmenteni.” Magyar szempontból nézve e megállapításban nem Churchill pontossága, hanem Magyarország iránti jóindulata a jelentős. A Magyarország iránti jóindulat és megértés Churchill életében és nagy terjedelmű írott hagyatékában másutt is fölfedezhető.

Publicisztikai munkássága során – amivel megélhetését biztosította, 1915 és 1939 között ugyanis ritkán vagy alig töltött be magas kormányhivatalt – Churchill már az 1920-as évek vége felé sokszor és határozottan kifejezte azt a meggyőződését, hogy a Monarchia feloszlatása súlyos és veszélyes következményekkel járt, ideértve a Párizs környéki békeszerződések igazságtalanságait, Trianont is. Egyetértett olyan brit konzervatív politikusokkal, akik – 1930 után – már nem vetették el bizonyos békés revíziók gondolatát. De míg e politikusok nagy része egészen

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.