rubicon

Chorin Ferenc személyi kapcsolatai

4 perc olvasás

Chorin Ferenc a két háború közti gazdasági élet szürke eminenciása volt, aki a gazdaságpolitikára – egyebek közt mint a GYOSZ elnöke és a 33-as Bizottság tagja – roppant nagy befolyást gyakorolt egészen a harmincas évek végéig. Kapcsolati rendszere behálózta a korabeli elit egészét. Személyi kapcsolatait tekintve különbség tehető a külső (formális és hivatalos) és a belső (kifejezetten baráti és meghitt) kapcsolati háló között. A külső kör is igen tág határok között mozgott, hiszen a szűkebben vett gazdasági elit tagjain kívül Chorin az aktív politikusokkal fenntartott kapcsolatai mellett a vallási, a kulturális, a média- és a társadalmi elit megannyi személyi reprezentánsával érintkezett. 

A gazdasági elitet tekintve, a GYOSZ elnöki funkciójából adódóan, Chorin elsősorban a nagyiparosok érdekvédelmi szervezetében aktív szerepet betöltő vezető menedzserek és nagytőkések (a multipozocionális elit) szűk körével ápolt kapcsolatokat, egyebek közt Fenyő Miksával, Knob Sándorral (mindketten a GYOSZ vezetői), továbbá Buday-Goldberger Leóval, Haggenmacher Henrikkel, Vida Jenővel, Ullmann György báróval, Aschner Lipóttal, Weisz Fülöppel, Kálmán Henrikkel, Lamotte Károllyal, Fabinyi Tihamérral, Scitovszky Tiborral és Teleszky Jánossal. Az utóbbi három hol gazdaságpolitikusként, hol vezető menedzserként került Chorinnal szoros kapcsolatba. 

A politikus elittel fenntartott személyes érintkezésének két síkja különböztethető meg: a zsidótörvényekig Chorinnak aktív kapcsolatai voltak az aktuálisan hivatalban lévő miniszterelnökkel és egyes vezető kormányhivatalnokokkal, így mindenekelőtt Horthy Miklós kormányzóval, rajta kívül többek közt Károlyi Gyulával, Gömbös Gyulával, Teleki Pállal, Kállay Miklóssal és természetesen Bethlen Istvánnal. Az utóbbihoz közeli személyes és politikai barátság szálai fűzték Chorint mint a „Bethlen-csoport” tagját. Emellett fontos a Kánya Kálmánnal (külügyminiszter), Baranyai Lipóttal (a Nemzeti Bank elnöke), Nagybaczoni Nagy Vilmossal (honvédelmi miniszter), Bornemissza Gézával (kereskedelmi, illetve iparügyi miniszter), Keresztes-Fischer Ferenccel (belügyminiszter), báró Prónay Györggyel (közélelmezés-ügyi miniszter) és másokkal ápolt rendszeres kapcsolata. 

Chorin az ellenzéki politikusok széles körével is sűrűn érintkezett: a kisgazdák közül Tildy Zoltánnal, Bajcsy-Zsilinszky Endrével, Eckhardt Tiborral, Horváth Zoltánnal, a liberális Rassay Károllyal, a Keresztény Gazdaság Párt, majd a Rassay-párt prominensével, Apponyi Györggyel és Csekonics István gróffal, a legitimista gróf Sigray Antallal, Perczel Béla földbirtokossal, a Magyar Társaskör elnökével vagy a szociáldemokrata Peyer Károllyal. Szinte minden politikai áramlat köréből voltak tehát értékes személyes

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta