rubicon

Bűn és büntetés

5 perc olvasás
Ha a mai olvasó okiratok alapján tanulmányozza a középkor történetét – írja Huizinga –, sohasem érti meg a középkori kedély féktelen lobbanékonyságát. Bár a hivatalos iratok a legmegbízhatóbb források, a pusztán belőlük alkotott képből kimarad egy fontos mozzanat: az a hatalmas szenvedély, amely a fejedelmeket és a népet egyaránt áthatotta... A késő középkor igazságszolgáltatási kegyetlensége nem valami beteges eltévelyedés, inkább az állatias, buta öröm tűnik fel benne: a nép az egészet vásári mulatságnak tartotta.

A büntetés históriája egyidős az ember történetével. Az emberi társadalomnak minden korban választ kellett adnia az őt ért külső támadásokra vagy a belső rendjét megszegők, a kohézióját bomlasztók magatartására. Soha nem engedhette meg magának egyetlen közösség sem, hogy büntetlenül hagyja a bűnt, illetve amit annak tart: az isteni és földi törvények megsértését. Az ilyen engedékenység az erőszakos vagy konszenzusos társadalmi szerkezetek felbomlásához vezetett volna.

A büntetés rejtelmessége

A büntetőjogi felelősségre vonás a társadalomirányítók egyik legvégső eszköze hatalmuk és a társadalmi rend fenntartására. A büntetések elszaporodása, illetőleg látványosabbá, propagandaszerűvé válása mindig a hatalmi elit viszonylagos gyengeségét tükrözte a társadalom igazgatásának egyéb területein. Az ítélet-végrehajtás nyilvánossága, a „mások példájára” szervezett elborzasztó rituálék megjelenése a válságkorok terméke.

A büntetés ugyanakkor a társadalmi élet szerves része: nem csak a hatalmat gyakorlók erőszak-apparátusának eszköze, hanem a mindennapok élményének alkotóeleme. A bűnhődés színpadi esemény és katartikus élmény egyben, a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.