rubicon

Bizánc

Európa hatalmai a honfoglalás korában
11 perc olvasás
Bizánc az újjáélesztett nyugati Imperium súlyos tehertételével lépte át a 9. század küszöbét: 800 karácsonyán Rómában, a Lateráni bazilikában III. Leó pápa császárrá koronázta Nagy Károlyt. Bekövetkezett tehát az a szakadás Kelet és Nyugat között, amely már évszázadok óta előrevetítette árnyékát. Az egykori oikumené kettészakadása nyelvi, kulturális, vallási és politikai téren egyaránt véglegessé vált.

Bizánc többé már nem volt az Imperium Romanum egyedüli örököse, ám a pápaság univerzális igényei sem találtak meleg fogadtatásra az ortodox keleti kereszténység körében. Róma és Bizánc egyaránt az egyetemes kereszténység évszázados tradícióira hivatkozott jogainak érvényesítése érdekében, de a tét a jövő volt: az újonnan keresztény hitre térítendő fiatal európai népek latinul vagy görögül hallják-e elsőként Krisztus evangéliumát, az „örömhírt”.

A képrombolás hínárja

811-ben, egy bolgároktól elszenvedett katasztrofális vereség után – melynek során Niképhorosz császár is életét vesztette – az új uralkodó, I. (Rangabe) Mihály rákényszerült arra, hogy követei Aachenben elismerjék Nagy Károly császárságát (akinek azonban a császári titulus mellé a római jelzőt már nem sikerült megszereznie, mivel azt csak a Konstantinápolyban székelő baszileusz viselhette).

Bizáncban a külpolitikai kudarcok láttán megindult a bűnbakkeresés, s a történtekért az addigi kurzus képtisztelő beállítottságát tették felelőssé. Ezért a 813-ban trónra jutott V. (Örmény) Leó a képrombolás újjáélesztésével próbálkozott. Tehette ezt, mivel országa határain újból a „pax romana” honolt: 814-ben Bizánc harminc évre szóló békét kötött Omurtág bolgár kagánnal,

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta