rubicon

Bíróságok a dualizmus kori Magyarországon

Igazságügyi paloták a polgári korban
8 perc olvasás

A bírósági épület fogalma és léte szorosan összekapcsolódik az igazságszolgáltatás szervezetével, a róluk alkotott képünk pedig csaknem másfél évszázada formálódik. Ezért ha a bíróságokra gondolunk, akkor – mind szervezeti, mind építészeti értelemben – ma is tradicionális tartalmak jelennek meg előttünk, holott napjaink Magyarországa folyamatosan törekszik modernizálni igazságszolgáltatását, s ez igazságügyi épületeink körében is látványosan megjelenik. Mindemellett e hagyományokkal átitatott kép hátterét a Monarchia korának – mondhatni – tömeges igazságügyi építkezései adják, valamint az, hogy az ekkor létesített épületek jelentős részben ma is eredeti funkciójukat őrzik.

A magyarországi bíráskodás – hasonlóan Európa más államaihoz – csak a 19. század második felében „érdemelt ki” saját épületet. Ez az igazságszolgáltatási szervezet fejlődésével áll összefüggésben: az államhatalmi ágakat el kell választani egymástól, s biztosítani kell független működésüket. Ahol ez megvalósult, ott a bíró­ságokat fokozatosan számukra emelt épületekben helyezték el.

Magyarországon a bíráskodás joga évszázadokon keresztül a királyi és a rendi szerveket illette meg, s ebből következően a törvénykezés helyszíne egybeesett e szervek működésének helyével. Így az uralkodó udvarában, a vármegyeházán, a városházán vagy éppen a földesúr kúriájában egyaránt lefolyhattak eljárások, csakúgy, mint az egyházi épületekben. A

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.