rubicon

Az Osztrák-Magyar Monarchia bukása

Volt-e jelentősége a szabadkőművesek tevékenységének?
10 perc olvasás

Trianon 100. évfordulóján könyvek tucatjai próbáltak magyarázatot találni a békediktátum történelmi okaira. Ám ezekben a magyarázatokban elsikkad egy nagyon fontos körülmény: a Magyar Királyság a dualista berendezkedésű Osztrák–Magyar Monarchia része volt. Azaz a békediktátumra azért került sor, mert az Osztrák–Magyar Monarchia elbukott, a birodalmi keretek megszűnése pedig a Magyar Királyságot egyrészt kiszolgáltatta a győztes nagyhatalmak kényének-kedvének, másrészt lehetővé tette, hogy szomszédai saját nacionalista céljaik megvalósítása (Nagy-Románia, délszláv egység etc.) érdekében jelentős népességet és területet szakítsanak el tőle.

Miért bukott el a Monarchia?

A Nagy Háború kitörésekor az Oszt­rák–Magyar Monarchia egyi­ke volt az öt európai nagyhatalomnak. Az ún. öthatalmi koncert – Brit Birodalom, Franciaország, Poroszország (majd Német Birodalom), az Orosz Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia – az 1815. évi bécsi kongresszustól kezdve egy olyan európai diplomáciai rendszert és hatalmi berendezkedést működtetett, amely lehetővé tette, hogy közel 100 éven át ne törjön ki olyan háború, melyben mind az öt nagyhatalom részt vesz.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.