rubicon

Az eszéki hadjárat, 1664

Zrínyi utolsó nagy hadi vállalkozása
9 perc olvasás
„Szük­sé­ges azért, hogy a magyar nem­zet, ha et­tül a fenfor­gó vész­tül meg akar sza­ba­dul­ni, ha ma­gá­nak, utód­­jai­nak meg­ma­ra­dást ké­ván, tart­son fegy­vert ke­zé­ben, de nem ugy mint ed­dig, ha­nem jó­val más­kép­pen. Mert nem elég az, hogy min­den part­ri­cu­la­ris em­ber­nek le­gyen fegy­ver há­zá­nál, […] ha­nem az egész or­szág tart­son egy ár­má­dát lá­bon ké­szen, aki min­den fe­lé, min­den órá­ban, min­den szem­pil­lan­tás­ban […] oda me­hes­sen, aho­vá a szük­ség ké­ván­ja. Ez min­den fun­da­men­tom­ja a mi meg­ma­ra­dá­sunk­nak.”
(Zrínyi Miklós: Az tö­rök áfium ellen való orvosság)
Bár Ma­gyaror­szá­gon a 17. szá­zad el­ső fe­lé­ben a tö­rök el­le­ni har­cok, ki­sebb-na­gyobb cse­te­pa­ték és alá­ren­delt erők­kel

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.