rubicon

Az elveszett Őrvidék

Nyugat-Magyarország elcsatolása az első világháború után
16 perc olvasás

Az első világháború vége Ausztria–Magyarország katonai veresége mellett a birodalom végleges megszűnését és a történelmi Magyarország szétdarabo­lását is magával hozta. 

A győztes antanthatalmak hadicéljai között eredetileg nem szerepelt az Osztrák– Magyar Monarchia felszámolása. A háború utolsó éveiben azonban a győztesek célravezetőbbnek látták a dualista állam felosztását. Nyugat-Magyarország, a későbbi Burgenland elcsatolásának kérdése az Anschluss-tilalommal összefüggésben merült fel. A Németországtól elzárt Ausztria életfeltételeit a győztes hatalmak úgy kívánták javítani, hogy biztosították számára a többségében németek lakta nyugat-magyarországi térséget. 

Ez a terv egyben a déli és északi szláv területeket összekötő korridor létrehozására irányuló csehszlovákelképzelés meghiúsítását is jelentette. 

A burgenlandi németség önszerveződése a Nyugat-magyarországi Német Néptanács létrejöttével már 1918 novemberében megkezdődött. Nemzeti körök és osztrák szociáldemokraták kezdeményezésére egy hónap múlva, december 6-án Nagy­martonban (Mattersburg) kikiáltották a Heanzenland Köztársaságot, hogy segítsék a terület Ausztriához csatolását. Az új államképződmény csupán néhány órát élt meg, mivel a fegyverszállítmányok fennakadtak az osztrák–magyar határon. Az osztrák felkelőket a magyar hatóságok letartóztatták, a német települések pedig nem reagáltak az új köztársasághoz való csatlakozási felhívásra. A rosszul előkészített akciótól az osztrák kormány is elhatárolódott. A németség elszakadási törekvéseit érzékelve a magyar kormány 1919 januárjában a terület német lakosságának önrendelkezési jogot adott, amely a Tanácsköztársaság kikiáltásáig megmaradt. Osztrák részről viszont

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.