rubicon

Az első női rituálék

Mikor nyíltak az első nőket (is) befogadó szabadkőműves páholyok?
14 perc olvasás

A felvilágosodás kori Európában a nők kizárása az egalitárius társaságokból – mint például a szabadkőművességből – már a 18. század kezdetétől heves magán- és nyilvános vitákat eredményezett. A brit szabadkőműves történészek kerülték az ilyen „eretnek” gondolatok megvitatását. Ugyanakkor ez a téma nagy jelentőséggel bír a felvilágosult társaságoknak a franciaországi nőkre gyakorolt hatásaira vonatkozó viták szempontjából. Feminista megközelítéseket követő történészek kifogásolják, hogy a „férfias” páholyok elnyomták a nőket, és ezáltal korlátozták őket abban, hogy szerepet vállalhassanak a felvilágosodás eszmerendszerének alakításában.

 Ezzel szemben a másik oldal azt hangsúlyozza, hogy már az 1740-es években születő szabadkőműves adopciós – nőket és férfiakat egyaránt befogadó – páholyokban megjelent a felvilágosodás egyenlőségeszméje. Ezeket a népszerű páholyokat 1774-ben hivatalosan is elismerte a Grand Orient de France, a francia szabadkőművesség vezető szerve. Míg a francia szabadkőművesség nőkkel kapcsolatos aspektusai jól dokumentáltak és megfelelően kutatottak, addig ez a társaság szülőhazájában található páholyokról nem mondható el. Ezért szükséges megvizsgálni a nők páholyokba való befogadását, valamint a tisztán női páholyok kialakulását, melyek nagy-britanniai megjelenését a szakirodalom eddig a 20. század elejére datálta.

A

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta