rubicon

Az első magyar szabadkőművesek

4 perc olvasás

Az eddigi szakirodalom szerint az első magyar szabadkőművesek az 1742-ben – Lotharingiai Ferenc (Mária Terézia férje) kezdeményezésére – alakult, Három törvényhez (Aux trois canons) nevet viselő bécsi páholy tagjai voltak.

A francia nyelven működő páholyba beavatást nyert többek között Székely László kapitány, Kempelen András százados, Báróczi Sándor testőríró, Draskovich Kázmér őrnagy (a híres szabadkőműves Draskovich János apja), gróf Esterházy Ferenc, gróf Bethlen Gábor, báró Brukenthal Sámuel, báró Kemény László, báró Kemény János és gróf Kemény József.

Az újabb kutatások két korábbi, az 1730-as években külföldi páholyokban felbukkanó magyar szabadkőművest azonosítottak. 

Esterházy Pál Antal

Esterházy Pál Antalt (1711–1762) 1733. augusztus 7-én avatták be a londoni Suffolk utcai, francia nyelven működő páholyba Philipp Karl von Eltz-Kempenich mainzi választófejedelem egyik nemes rokonával együtt. A páholytalálkozóról a Daily Advertiser egy 1733. augusztus 9-ei cikke tudósít. Erről a fontos találkozóról csupán azért tudhatunk, mert Richard Rawlinson anglikán lelkész és antikvárius kivágta ezt a számára érdekes cikket, és beragasztotta a később az oxfordi Bodleian Könyvtárba került gyűjteményébe. 

Új szabadkőműves testvér beavatási szertartása,

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.