rubicon

Az első harminc év

Egy ismeretlen ifjú vívódásai
18 perc olvasás

A történelem az idők sodrában sok olyan történést produkált már, amelyet mind a kortársak, mind pedig az utókor joggal érzett meglepőnek, furcsának vagy adott esetben mulatságosnak. A német történelem vélhetően egyik legnagyobb ilyen furcsasága, hogy annak a nemzetnek, amely oly sokat adott az emberiség, a világ és Európa kultúrájának és fejlődésének, a legismertebb alakja a mai napig egy osztrák, aki egyben – ellenpólusként – az addigi történelem egyik legnegatívabb periódusát idézte elő. Joggal mondhatná persze a figyelmes olvasó, hogy az ország puszta elnevezésén kívül az osztrákság fogalma a 19. század végén még csak nyomokban jelentette azt az önálló identitást, amely mára már teljesen kialakult. Ennek ellenére ez az „osztrák”, Adolf Hitler mégiscsak egy másik birodalom, Ausztria–Magyarország gyermeke volt, bármenynyire borzongott is a szülőhazájától.

Adolf Hit­ler­nek már fia­tal évei­re jel­lem­ző, hogy a sa­ját ma­gá­nak kö­szön­he­tő ku­dar­cok­tól el­te­kint­ve, min­dig is a sze­rencse fia volt, s ma­radt is legalább 1941-ig. Ian Ker­shaw ne­ves an­gol tör­té­nész ta­lá­lóan ál­la­pí­tot­ta meg, hogy az el­ső szerencse már szü­le­té­se előtt rá­mo­soly­gott, ami­kor is egy bi­zo­nyos Alo­is Schickl­gru­ber ma már szin­te hi­he­tet­len és me­sé­be il­lő kö­rül­mé­nyek kö­zött Alo­is Hit­ler­re vál­toz­tat­ta ne­vét. 

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.